Dbamy o nasze bezpieczeństwo

    W I półroczu roku szkolnego 2009/2010 staraliśmy się, aby zapewnić  społeczności  uczniowskiej w szkole i poza nią maksimum bezpieczeństwa. Zgodnie ze starą maksymą ”lepiej zapobiegać niż leczyć”, od pierwszych wrześniowych dni rozmawialiśmy z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa , o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, o zabawach na podwórku. W naszej akcji wsparliśmy się fachową siłą w osobie starszego aspiranta policji Michała Wójcika, który przestrzegał i radził jak unikać sytuacji zagrażających naszemu życiu. Pan policjant razem z dziećmi udał się poza budynek szkoły i w terenie instruował jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię i przejazd kolejowy. Podkreślał, jak często bezmyślność pieszego może być przyczyną wypadku. Przestrzegał też młodych rowerzystów i jeżdżących na rolkach, że nie są jedynymi uczestnikami na drodze.
    Tradycyjnie, w grudniu ponownie zaprosiliśmy pana M. Wójcika, aby pouczył dzieci jakie są zasady postępowania ze środkami pirotechnicznymi. Pan aspirant w bardzo ciekawy sposób, poparty przykładami z życia, wyjaśnił kiedy i komu wolno kupować petardy i komu wolno je odpalać. Przedstawił, jakie konsekwencje grożą za łamanie prawa w tym wypadku. Przestrzegał przed bezmyślnymi zabawami ze środkami wybuchowymi.
    Uczniowie bardzo chętnie słuchały i zadawały pytania. Mamy nadzieję, że nasze działania wpłyną na bezpieczeństwo uczniów.

A.Pukaczewska