Uroczystość z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku
sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".

Jan Paweł II

 

    Słowa wypowiedziane przez Papieża Polaka stały się mottem ogólnopolskiego projektu "Katyń - ocalić od zapomnienia", projektu zainicjowanego przez Stowarzyszenie PARAFIADA, projektu do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa w Janikowie, projektu nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, który zginął 10 kwietnia w katastrofie lotniczej samolotu lecącego na Centralne Obchody Zbrodni Katyńskiej.
    Główną ideą przedsięwzięcia stało się posadzenie 21 857 dębów. Każde drzewo poświęcone jest jednej określonej osobie, której nazwisko widnieje na liście katyńskiej. Pomysłem zainteresowały się nauczycielki: Maria Lewandowska i Danuta Świetlik, które akcję przygotowały i projekt przeprowadziły.
    Ze Stowarzyszeniem PARAFIADA uczniowie janikowskiej podstawówki zetknęli się w 2007 roku, kiedy wzięli udział w konkursie Moja Mała Ojczyzna organizowanym przez to Stowarzyszenie, potem zostali laureatami i z tego powodu mieli zaszczyt być organizatorem wojewódzkiego finału tegoż konkursu. Właśnie wtedy gościli w swojej szkole Prezesa Stowarzyszenia o. Józefa Jońca, który także zginął w kwietniowej katastrofie samolotu w Smoleńsku.
    Uroczystości upamiętniające 70.  Rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbyły się 29 kwietnia 2010r. Rozpoczęły w kościele NSPJ w Janikowie, gdzie ksiądz proboszcz Antoni Michalak odprawił mszę za wszystkie Ofiary Katynia. Obecne były poczty sztandarowe szkół oraz organizacji kombatanckiej.

    Potem wszyscy przeszli do budynku szkolnego, gdzie zaproszonych gości powitała p. Ewa Foss Dyrektor Szkoły. Następnie uczniowie przedstawili program patriotyczny "Katyń - ocalić od zapomnienia" oraz prezentację multimedialną poświęconą podporucznikowi Aleksandrowi Plucińskiemu, który urodził się w Strzelnie, a zginął w 1940r. rozstrzelany w Charkowie. Na liście katyńskiej widnieje 167 nazwisk oficerów, chorążych i podoficerów Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, którzy związani byli z Inowrocławiem i okolicą, urodzili się na Kujawach,  tutaj mieszkali, uczyli się, pracowali, czy w końcu odbywali służbę wojskową. Nie było wśród nich nikogo z Janikowa, dlatego postanowiliśmy uhonorować żołnierza ze Strzelna.

    Dąb Pamięci poświęcony ppor. Aleksandrowi Plucińskiemu uroczyście posadzili: Dyrektor SP w Janikowie p. Ewa Foss oraz władze Miasta i Gminy Janikowo Przewodniczący Rady Miejskiej p. Roman Jaszcz i Burmistrz p. Andrzej Brzeziński.
Kamień Pamięci odsłonił  p.  Adam Kowalski - prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Ziemi Mogileńskiej. W Kamieniu Pamięci umieszczono ziemię przywiezioną 10 kwietnia 2010r. z Katynia.
    Poświęcenia Dębu i Kamienia dokonał ks. Antoni Michalak proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowi, a pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, sekretarz Rady Zboru w Bydgoszczy - Dariusz Perlikowski odmówił modlitwę za wszystkich żyjących pamiętających o tych wydarzeniach.
Po zapaleniu zniczy delegacje złożyły kwiaty. Zabrali głos goście.

    Potem organizatorzy skierowali słowa podziękowania do sponsorów, dzięki których wsparciu SP w Janikowie mogła przystąpić do ogólnopolskiego programu i zrealizować projekt "Katyń - ocalić od zapomnienia". Kamień Pamięci ufundowały władze Miasta i Gminy Janikowo, a Dąb Pamięci - p. Emil Białecki. Podziękowano wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem i życzliwością, pomogły  w zorganizowaniu uroczystości.
    Sadzenie drzew pamięci wydaje się pomysłem bardzo niekonwencjonalnym jak na lekcję historii, ale może właśnie z tego powodu będzie miało wpływ na to, że młode pokolenia Polaków będą pamiętały o tej zbrodni, o której poprzez katastrofę prezydenckiego samolotu, w której zginęło wielu znakomitych Polaków, dowiedział się cały świat.

    Mamy nadzieję, że ta uroczystość będzie miała wpływ na kształtowanie świadomości  i patriotycznej postawy młodego pokolenia, i że po 70 latach ci co zginęli bohaterską śmiercią, a także ich najbliżsi mogą mieć pewność, że posadzone Dęby Pamięci na zawsze ocalą Katyń od zapomnienia. A Janikowo zyskało kolejne Miejsce Narodowej Pamięci.
    Nad organizacją całego patriotycznego przedsięwzięcia czuwali nauczyciele: M. Lewandowska, D. Świetlik oraz L. Pluta i J. Czubachowski.  Uroczystość mogła się odbyć się w takim kształcie również dzięki przychylności i wsparciu ze strony Dyrektora SP w Janikowie p. Ewy Foss.

Link do strony Katyń...ocalić od zapomnienia.


D. Świetlik