BEZPIECZNE DNI W SZKOLE

Pierwsze dni w szkole /9.09 -14.09.2009 r./ w klasach I - III upłynęły pod hasłem:  "JESTEM BEZPIECZNY - W SZKOLE, oraz W DRODZE DO SZKOŁY".
Wzorem ubiegłego roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły w  tym czasie poruszali tematy dotyczące:

Uczniowie  klas I zdawali również "MINI  EGZAMIN" - przej¶cie przez jezdnię, w miejscu oznakowanym pod czujnym okiem policjanta  p. M. Wójcik.

         

Sporządziła:
Krystyna Wesołowska