EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W dniach 5-9 października obchodzony był Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Nasza szkoła przyłączyła się już po raz kolejny do tych obchodów.

W klasach I-III miały one następujący przebieg.

PONIEDZIAŁEK
1.Przygotowanie gazetek informujących o problemie dysleksji oraz sławnych osobach z dysleksją dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2.Wystawa okolicznościowa o życiu i twórczości H. Ch. Andersena w bibliotece szkolnej.
3. Czytanie baśni H. Ch. Andersena - sławnego baśniopisarza z dysleksją  w bibliotece szkolnej /godzina 11.30/.
4. Prezentacja multimedialna  dla nauczycieli - "Objawy dysleksji u uczniów w wieku szkolnym", "Złagodzenie wymagań edukacyjnych w zakresie czytania i pisania". /możliwość obejrzenia prezentacji przez cały tydzień w bibliotece szkolnej/
5. Ogłoszenie konkursu plastyczno - literackiego "Śmieszne wierszyki łamiące języki".

WTOREK
1. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów, mających problem z nauką matematyki - "Jak pomóc dziecku w nauce matematyki"./godzina 17.00/
2.Czytanie baśni H. Ch. Andersena - sławnego baśniopisarza z dysleksją  w bibliotece szkolnej  i świetlicy. /godzina 12.15/

ŚRODA
1. Czytanie baśni H. Ch. Andersena - sławnego baśniopisarza z dysleksją  w bibliotece szkolnej . /godzina 11.30 /

CZWARTEK
1. Porady, konsultacje dla rodziców i nauczycieli - dyżur pedagoga
 CZWARTEK 14.00 - 16.00
2. Konkurs "Mistrz przepisywania" dla uczniów klas I - III z grupy ryzyka dysleksji. / 3 lekcja - świetlica szkolna/
3. Prezentacja multimedialna dla dzieci - twórczość H. Ch. Andersena w świetlicy szkolnej /godzina 11.30/

PIĄTEK
1. Czytanie baśni H. Ch. Andersena - sławnego baśniopisarza z dysleksją  w bibliotece szkolnej  i świetlicy. /godzina 12.15 /
2. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów, mających problem z czytaniem i pisaniem - "Jak pracować z dzieckiem w domu w zakresie usprawniania techniki czytania i pisania"./  godz. 17.00/
3.Porady, konsultacje dla rodziców i nauczycieli - dyżur pedagoga
PIĄTEK   10.00 - 11.30
Organizatorkami w klasach młodszych były panie: Krystyna Wesołowska, Katarzyna Zielińska,  Dorota Domańska, Magdalena Karpińska.

W klasach IV-VI ten tydzień miał podobny przebieg.
    W poniedziałek 5.10. na korytarzu zawisły matriały inforacyjno-dydaktyczne, z których można się było dowiedzieć, co to takiego dysleksja i jakie są jej objawy. Można też było zapoznać się z sylwetkami sławnych dyslektyków. W gablotce obok gabinetu pani pedagog pojawiła się także gazetka tematyczna z informacjami dla rodziców dzieci z grupy ryzyka dysleksji.
    We wtorek 6.10. w szkolnym radiwęźle miała miejsce audycja poświęcona zagadnieniom związanym z dysleksją. Można w niej było usłyszeć min.o mocnych stronach dyslektyków oraz o ludziach, którym ten problem nie przeszkodził w osiągnięciu w życiu ogromnych sukcesów. We wtorek o godz.15:00 odbyło się spotkanie pani pedagog z zaproszonymi rodzicami dzieci z dysleksją rozwojową. Temat spotkania brzmiał: "Dziecko z dysleksją w domu. Kocham i wychowuję". W spotkaniu uczestniczyło kilkoro zainteresowanych rodziców.
    W czwartek 8.10 pani pedagog pełniła dyżur dla rodziców pod hasłem "Wszystko na temat dysleksji". Na piątej godzinie lekcyjnej odbyło się "Dyktando w 10 punktach". Było to dyktando z komentarzem i różnorodnymi ćwiczeniami jako przykładowa forma ćwiczeń w domu. W dyktandzie tym wzięło udział kilkanaścioro uczniów z dysleksją lub z grupy ryzyka dysleksji.
Organizatorką obchodów tego Tygodnia (w budynku na ulicy Szkolnej) była pani pedagog Alina Knop, a pomocą służyła pani Agnieszka Podolska-Urbaniak-logopeda.