Tydzień ekologiczny

 "POMÓŻMY PRZYRODZIE…"

 19 - 23 kwietnia 2010 r.Poniedziałek 19 kwietnia

     W budynku przy ul. Kozala odbyły się apele otwierające Tydzień ekologiczny. Uczniom klas młodszych przybliżone zostały problemy ochrony środowiska. W klasach przeprowadzono zajęcia w oparciu o przygotowaną dla nauczycieli prezentację multimedialną z zakresu ekologii. Jako podsumowanie wiedzy zdobytej podczas prezentacji ekologicznej, dzieci rozwiązywały EKOKRZYŻÓWKI.

Wtorek 20 kwietnia

    W klasach przygotowano prace plastyczne na wystawę plastyczno-ekologiczną:
ˇ Kl. I- "Wszystkie dzieci segregują śmieci"

ˇ Kl. II- "Karta z Atlasu roślin chronionych" praca zbiorowa na temat wylosowanej na poniedziałkowym apelu rośliny.

ˇ Kl. III- "Karta z Atlasu zwierząt chronionych"- praca zbiorowa na temat wylosowanego na poniedziałkowym apelu zwierzęcia.

Środa 21 kwietnia

     Tego dnia odbyła się X edycja Szkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla klas III.
Cele turnieju, jak w latach ubiegłych, zakładały promowanie działań i zachowań proekologicznych oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej. Każdą klasę reprezentowało 5 uczniów. Zmagania konkursowe obejmowały treści ekologiczne związane z ochroną środowiska, segregacją odpadów, recyklingiem oraz pozytywnym i negatywnym wpływem człowieka na naszą planetę.

 Chętne dzieci wykonywały prace na konkurs plastyczny ogłoszony przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Pomniki przyrody województwa kujawsko-pomorskiego".

Wszyscy uczniowie przygotowywali się do "Prezentacji Młodych Ekologów":
ˇ Kl. I uczyły się piosenki pt. "Sortujemy śmieci",
ˇ Kl. II: przygotowały 3 (lub więcej) modeli na piątkowy Pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych,
ˇ Kl. III: układały hasła i rymowanki na temat: "Wszystkie dzieci segregują śmieci"- prace na ogólnopolski konkurs ekologiczny (www.zielonalekcja.pl).
 

Czwartek 22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI

     22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi, odbył się Marsz Młodych Ekologów ulicami miasta z barwnymi kwiatami i transparentami głoszącymi potrzebę ochrony środowiska.

Piątek 23 kwietnia

    Na boisku szkolnym, odbył się apel podsumowujący Tydzień ekologiczny, który rozpoczęła inscenizacja pt."Duchy Ziemi" przygotowana przez uczniów kl. IIIa i kółka przyrodniczego pod kierunkiem pani Wiesławy Jęziorskiej.

 Podczas "Prezentacji Młodych Ekologów" odbył się pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych w wykonaniu klas drugich, a pierwszaki zaprezentowały piosenkę o potrzebie segregowania odpadów.

Podsumowany został X Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej:

I miejsce:
Sebastian Gotowicz kl. IIId   opiekun p. B. Cegielska
 Martyna Strzała kl. IIId   opiekun p. B. Cegielska
Bartosz Malak kl. IIIa   opiekun p. W. Jęziorska

 

II miejsce:
 Nina Ryszewska  kl.IIIb     opiekun p. A. Panas
 Jakub Uszko kl.IIId     opiekun p. B. Cegielska
 Mikołaj Siwka kl. IIId    opiekun p. B. Cegielska

 

III miejsce:
Marcelina Rapczyńska kl. IIIa   opiekun p.  W. Jęziorska
Ewa Świdzińska kl. IIIb   opiekun p. A. Panas
Katarzyna Lewandowska  kl. IIId  opiekun p. B. Cegielska

Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek przyrodniczych.
Z prac uczniowskich przygotowana została w holu szkoły wystawa prac plastyczno-ekologicznych.
Tydzień ekologiczny przygotowały i przeprowadziły panie: B.Cegielska, I.Szczutkowska, W.Jęziorska i A.Panas.