Janikowo

To malowniczo położona miejscowość nad Jeziorem Pakoskim i Janikowskim. Leży na zachód od Inowrocławia przy linii kolejowej w kierunku Poznania.
O wczesnym osadnictwie w tym miejscu świadczą zachowane ślady wału grodowego. Pierwsza wzmianka o wsi Janikowo pochodzi z 1526 r. z poświadczenia króla Kazimierza Jagiellończyka stwierdzającego, że Bogusz z Ostrowa nadał wieś Janikowo bratu Władysławowi.
Z tego okresu pochodzą pierwsze dane o wsi; było tam mianowicie 6 półłanków, 4 łany opustoszałe i folwark. Później przybyło 5 łanów osiadłych i karczma. W 1772 roku Janikowo przeszło pod panowanie pruskie i liczyło 35 mieszkańców. W 1875 r. w Janikowie pobudowano cukrownię, a w 1950 r. rozpoczęta została budowa kombinatu sodowego - Janikowskich Zakładów Sodowych, które do produkcji sody używają solanki z Inowrocławia, a kamienia wapiennego z pobliskiego Piechcina. Cukrownia, a zwłaszcza zakłady sodowe przyczyniły się do szybkiego rozwoju Janikowa, które w 1959 r. uzyskało prawa osiedla, a w 1962 r. prawa miejskie. Obecnie Janikowo liczy ponad 8 000 mieszkańców, ma jedną szkołę podstawową, gimnazjum, basen, a poza tym jest miejscowością wypoczynkową z plażą i przystanią wodną.