Jasełka    Dzień 21 grudnia dla uczniów klas I-III, był niezwykłym dniem, który przeżyliśmy w niezwykłej atmosferze. Dzieci z klasy IIIA pod opieką pani Katarzyny Hulisz przedstawiły dla swoich kolegów przepiękne jasełka, które wprowadziły wszystkich w nastrój oczekiwania na narodzenie Dzieciątka Jezus. Przedstawienie to przeniosło nas myślami w tę niezwykłą noc do Betlejemskiej szopy. W tym roku zobaczyliśmy korowód postaci bajkowych, które oddawały pokłon Dzieciątku Jezus. Atmosfera była niezwykła. Towarzyszyły nam życzenia wypowiedziane przez dzieci i panią dyrektor. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i wybiegaliśmy myślami do wieczerzy wigilijnej, którą przeżyjemy w naszych domach.
 
 
 

    W przedświąteczny wtorek 22.12. 2009 roku uczniowie klas IV-VI zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka. Nasi mali aktorzy włożyli wiele trudu i wysiłku w przygotowanie swoich ról. Dzięki własnej inwencji a także przy pomocy rodziców, którzy postarali się o piękne stroje, uczniowie przemienili się w dostojną Świętą Rodzinę, subtelne anioły, pastuszki i Trzech Króli. Podczas przedstawienia panował uroczysta i bardzo świąteczna atmosfera. Jasełka zostały przygotowane pod opieką katechetki Lucyny Plewy, katechetki Magdaleny Ciesielskiej. Całość przedstawienia uświetnił szkolny chór pod kierunkiem pani Małgorzaty Puzio, natomiast piękną scenografię przygotował pan Jacek Czubachowski.