Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2009/2010
Klasy IV - VI


Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Dzień tygodnia Godziny zajęć Sala
Kółko polonistyczne
p. M.Pęziak
wtorek
 13:30-14:15
6
Kółko polonistyczne
p. A. Trela
czwartek
12.40-13.25
9
Kółko polonistyczne
p. E. Twarużek
środa
12:40-13:25
10
Kółko matematyczne
p. M. Dankowska
czwartek
13:30-14:15
5
Kółko matematyczne
p. L. Krukowska
czwartek
 13.30-14.15
3
Kółko matematyczne
p. R. Strzyżewska
wtorek
12.30-13.15
4
Kółko matematyczne p. E. Foss czwartek  12.40-13.25 4
    Kółko informatyczne
p. J. Krokos 

p. L. Pluta 

wtorek
(co drugi tydzień) 
środa
13.30-15.00 
 

 13.30-14.15

14

14

    Kółko Miłośników Regionu
p. D.Świetlik 
wtorek
13.30-14.15
8
Kółko przyrodnicze
p. J. Czubachowski wtorek
13:30-14:15
1
 Kółko ekologiczne  p.H.Jaszcz  czwartek  12.35-13.20 1
 Kółko przyrodniczo-ekologiczne
p. W.Błażejczak 
wtorek
13:30-14:15
13
Kółko geograficzne 
p. M.Legumina
ustalamy spotkania na bieżąco
Kółko taneczne
p. E. Radoń
 wtorek
14.25-15.55
sala
    Kółko teatralne
p. A. Trela (klasy IV-VI)
wtorek 
13.30-15.05 
9
    Kółko wokalne
p. M. Puzio 
wtorek
12.45-14.15
11
 Kółko sportowe
p. M. Pietrala 
czwartek
13.25-14.20
sala
Kółko sportowe
p. G. Płuciennik 
wtorek
13.30-15.10
sala
 Kółko sportowe
p. E. Niedźwiecka 
czwartek
13.30-15.30 
sala
Kółko plastyczne
p. E. Zamiara 
czwartek
14:20-15:05
2
Kółko biblijne  p. L. Plewa środa 13:30-14:15 5
 Zaj.. wyrównawcze 
p. M.Lewandowska
czwartek 
12:30-13:25 świetlica
 Zaj. korekcyjno-komp.  .
p.A. Knop
środa 8:00-8:45  gab. ped
Zaj. rewalidacyjno-komp. 
p. M. Płuciennik
piątek 8:00-8:45 gab. naucz. wspier.
 Zaj. korekcyjno-komp. 
p. A. Pukaczewska
środa  8:50-9:35
  Zaj. logopedyczne 
p. A.Podolska-Urbaniak
wtorek 9:50-10:35 gab. log.
Zaj. wyrównawcze 
z j. polskiego
p. A. Trela
 poniedziałek
13.30-14.15
9
Zaj. wyrównawcze 
z j. polskiego
p. M. Pęziak
czwartek
13.30-14.15
6
Zaj. wyrównawcze 
z j. polskiego oraz historii 
i społeczeństwa
p. D. Świetlik
  poniedziałek
12.40-13.25
8
Zaj. wyrównawcze 
z j. polskiego
p. E. Twarużek
 wtorek
13.30-14.15
10
Zaj. wyrównawcze 
z j. angielskiego
p.M. Matuszak-Pawlaczyk 
poniedziałek
13.30-14.15
12
Zaj. wyrównawcze 
z j. angielskiego
p. K. Woźniak
poniedziałek/środa
13:30-14:15
13:30-14:15
07
Zaj. wyrównawcze 
z matematyki
p. M. Dankowska
poniedziałek
12.40-13.25
13.40-14.15
5
Zaj. wyrównawcze 
z matematyki
p. E. Foss
wtorek 
12.40-13.25
5
Zaj. wyrównawcze 
z matematyki
p. L. Krukowska
 środa
7.40-8.25
5
Zaj. wyrównawcze 
z matematyki
p. R. Strzyżewska
 czwartek 
12.30-13.15
4