Tydzień kultury i rozwijania zainteresowań

    W dniach 23-27 listopada 2009 roku w szkole przy ul. Kozala obchodziliśmy Tydzień kultury i rozwijania zainteresowań. Miał on następujący przebieg:

Poniedziałek
Jestem kulturalnym uczniem
1. Spotkania klas na apelach
- zapoznanie uczniów z przebiegiem tygodnia
- prezentacja multimedialna "Jestem kulturalnym uczniem"
- nauka piosenki "Dzień dobry"
2. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej i świetlicy opowiadań Grzegorza Kasdepke na temat kultury i zasad dobrego zachowania
    

Wtorek
Kultura na co dzień
1. Realizacja zadań w klasach
Klasy I   Wykonanie w grupach rysunków ilustrujących sytuacje, w których stosujemy magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam
Klasy II  Ułożenie rymowanki na temat kulturalnego zachowania
Klasy III  Przygotowanie wylosowanych scenek dramowych  na temat właściwego zachowania w szkole, autobusie, sklepie
2. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej i świetlicy opowiadań Grzegorza Kasdepke na temat kultury i zasad dobrego zachowania
Środa
1. Indywidualna prezentacja zainteresowań i hobby uczniów w salach lekcyjnych
 

2. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej i świetlicy opowiadań Grzegorza Kasdepke na temat kultury i zasad dobrego zachowania

Czwartek
1. Spotkanie klas z osobami prowadzącymi zajęcia pozaszkolne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Klubie Osiedlowym "Zefir" w Janikowie


p.  Izabela Przygoda prowadzi kółko teatralne


 p. Małgorzata Nowak-kółko plastyczne


 p. Radosław Balmowski - koło turystyczne

p.Dariusz Trafny-sekcja warcabowa

Prezentacja instrumentów przez uczniów Szkoły Muzycznej
       

2. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej i świetlicy opowiadań Grzegorza Kasdepke na temat kultury i zasad dobrego zachowania

Piątek
1. Spotkania klas na apelach:
- podsumowanie tygodnia, wspólny śpiew piosenki "Dzień dobry"
- prezentacja scenek dramowych przygotowanych przez klasy trzecie
    

    
Odczytanie listu przygotowanego przez nauczycieli a skierowanego do wszystkich uczniów. List ten podsumowuje cały tydzień kultury i rozwijania zainteresowań i jest też podziękowaniem dla uczniów za ich ogromne zaangażowanie oraz  wzorową i kulturalną postawę.
2. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej i świetlicy opowiadań Grzegorza Kasdepke na temat kultury i zasad dobrego zachowania.

Tydzień kultury i rozwijania zainteresowań pokazał, jak wielu uczniów naszej szkoły ma różnorodne hobby, rozwija talenty na niwie artystycznej, muzycznej i sportowej, a spotkanie z przedstawicielami  MGOK-u  i  Klubu Zefir pomoże pozostałym dzieciom dokonać wyboru ciekawych zajęć pozaszkolnych w naszym mieście.
Organizatorkami tygodnia były panie: K. Wesołowska, D. Domańska, K. Zielińska,  M.  Karpińska.
Notatkę sporządziła: D. Domańska