O szkole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Janikowie
ul. Bp. Michała Kozala3
88-160 Janikowo
tel. (052) 3514-448
3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl

Witamy  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Janikowie. Nasza szkoła ma status szkoły publicznej. W roku 2000  zlikwidowano istniejące dwie szkoły podstawowe działające na terenie miasta, a w ich miejsce powołano jedną Szkołę Podstawową w Janikowie. Mieści się ona w dwóch budynkach: nauczanie zintegrowane I-III w budynku przy ul. Kozala i nauczanie blokowe IV-VI w budynku przy ul. Szkolnej.
 

Szkoła dysponuje:


 
 


 
 
 
 


 


 

Uczniowie mogą liczyć na pomoc kadry nauczycielskiej,pedagoga, logopedy(praca logopedy w klasach I-III).
Szkoła oferuje dobre warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz daje  możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań i zainteresowań. Nauczyciele prowadzą wiele kół przedmiotowych (ekologiczne, informatyczne, miłośników regionu, matematyczne, polonistyczne, geograficzne) i kółka artystyczne (teatralne, wokalne, plastyczne, taneczne).
Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych m.in.