Pasowanie na ucznia
 

    21 października odbyła się w szkole piękna uroczystość. Dzieci z klas pierwszych zostały pasowane na uczniów naszej szkoły. W czasie uroczystości najmłodsi zaprezentowali swoja wiedzę i umiejętności związane ze znajomością ruchu drogowego i bezpiecznej drogi do szkoły. Udowodniły, że znają zasady kulturalnego zachowania oraz mają szeroką wiedzę o Polsce. Zaśpiewały też piosenkę po angielsku. Kiedy pierwszaki zdały już swój pierwszy egzamin, w obecności zaproszoych gości oraz licznie zgromadzonych rodziców i uczniów klas drugich, złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie pani dyrektor wraz z paniami vicedyrektorkami, dokonały uroczystego pasowania na uczniów. Po pasowaniu przyszła kolej na życzenia. Złożyli je dzieciom zaproszeni goście oraz uczniowie klas drugich. Dzieci zostały obdarowane upominkami. Imprezę przygotowały panie: Elżbieta Niemczyk, Iwona Szczutkowska, Jadwiga Janiak, Alina Rugowska i Lucyna Podolska - Radzikowska. Swoją pomocą służyły też panie: M.Karpińska i J. Ligocka. Materiał filmowy z tej imprezy zaprezentowała lokalna telewizja Jan - Sat.