Profilaktyka
    Nasza szkoła cały czas uwrażliwia społeczność szkolną na wielki problem współczesnego społeczeństwa, jakim są uzależnienia. Zaproponowaliśmy nową formę informacji - mini-happening.
    Pierwszy z nich odbył się na dużej przerwie- 05 marca 2010r. Uczeń klasy VId M.Borzymowski - przedstawił prezentację dotyczącą konsekwencji palenia papierosów, a my wszyscy wyskandowanym hasłem poparliśmy ideę "życia bez papierosów".
Następnym etapem "walki" z uzależnieniami było spotkanie 06 maja 2010r. terapeuty p.R.Kiełba z rodzicami naszych uczniów na temat "4 *JAK", dotyczące niebezpieczeństw zażywania narkotyków. Przybyli rodzice wyrazili opinię, że niezbędne są takie ciekawe prelekcje. Ponownie młodzież zetknęła się z problemem uzależnienia od telewizji i komputera w filmie M.Borzymowskiego na drugim mini- happeningu - 14 maja 2010r. Hasłem "Jesteśmy weseli i radośni, bo zdrowi" zakończyliśmy w tym roku szkolnym działania dotyczące profilaktyki uzależnień.
Autorkami cyklu były: A.Pukaczewska oraz M.Płuciennik.