IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie
"Tu jest Polska"

pod honorowym patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana

rok szkolny 2009/10
    Szkoła Podstawowa w Janikowie zorganizowała dziewiątą już edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Tu jest Polska, do którego zaprosiła uczniów szkół podstawowych z klas V-VI zainteresowanych tematyką swojej Małej Ojczyzny. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje od początku swego powstania Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana.

    Cel  konkursu to pogłębienie przez uczniów wiedzy o regionie Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem Janikowa i okolic oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez identyfikację z Małą Ojczyzną, jej krajobrazem, historią i obyczajowością czy folklorem. Mottem konkursu jest fragment wiersza Tu jest Polska  autorstwa kujawskiego kowala i poety Franciszka Becińskiego.

    Jako podstawę zmagań konkursowych przyjęto materiały stron internetowych: www.janikowo.com.pl (historia miasta Janikowo) www.spjan.ino.pl/  (historia SP w Janikowie) oraz WWW.tpj.janikowo.com.pl (historia Towarzystwa Przyjaciół Janikowa),a także przewodnik po regionie Alfreda Krysiaka Inowrocław i Kujawy.
Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w marcu przez Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie testu opracowanego przez nauczyciela historii i społeczeństwa SP w Janikowie p. Danutę Świetlik. W eliminacjach szkolnych  wzięło udział wielu uczniów z następujšcych szkół:
- Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Broniewicach,
- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Kołodziejewie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Kusocińskiego w Inowrocławiu,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu,
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. St. Batorego w Inowrocławiu,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kasprowicza w Kruszwicy,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy,
- Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,
- Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu,
- Szkoła Podstawowa w Janikowie.

    Do finału konkursu, który odbył się 05.05.2010r.  zakwalifikowano 42 osoby. Przybyłych do Janikowa uczniów i ich opiekunów powitała Dyrektor p. Ewa Foss. Finaliści rozwiązywali test, zawierający różnorodne zadania, związane m.in. z ilustracją, cytatem, opisem. Janikowską podstawówkę reprezentowali następujący uczniowie:
Dominika Maksim Vd
Patrycja Tomczak Vc
Kacper Sobczak  Vd
Krzysztof Matusiak  Vd.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
- przewodniczący: p. Danuta Świetlik - SP Janikowo/TPJ im. H. Czamana,
- sekretarz: p. Alina Malinowska - SP Kołodziejewo,
- członkowie:
- p. Alina Nowacka - SP 1 Kruszwica
- p. Michał Matyjasik - SP 9 Inowrocław
- p. Maria Rokosz - SP 11 Inowrocław
- p. Dorota Tulibacka - SP Broniewice
- p. Gizela Bogdanowicz - SP 4 Inowrocław,
- p. Maria Lewandowska - SP Janikowo/TPJ
- p. Sabina Śmigielska - SP Janikowo.

    Wszyscy uczestnicy finałowych zmagań, po pracy nad konkursowym testem, mogli skorzystać z zajęć sportowych na krytej pływalni "Wodnik" w Janikowie, gdzie dostali się dzięki firmie przewozowej P. A. Radzikowskiego. Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego SP w Janikowie  -  p. Ewa Radoń oraz p. Grzegorz Płuciennik. Potem czekał na uczniów i ich opiekunów podwieczorek w szkolnej stołówce.

    Ogłoszenie wyników regionalnych zmagań poprzedziła prezentacja multimedialna "Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Janikowa" przygotowana przez zastępcę  Prezesa TPJ p. Bolesława Maniakowskiego. Przybliżono cele i kierunki działania stowarzyszenia. Zaprezentowano dokonania, np. zorganizowane wystawy, wydane książki.
    Pierwsze miejsce w IX  Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie Tu jest Polska zajšł uczeń SP  9 w Inowrocławiu - Krzysztof Niespodziński (opiekun p. M. Matyjasik). Drugš lokatę wywalczyła Natalia Banaszek z SP 4 Inowrocław (opiekun p. G. Bogdanowicz). Na trzecim miejscu znalazła się uczennica Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu  - Anna Chęsy (opiekun p. T. Ciechanowski). Reprezentantka Janikowa Dominika Maksim (opiekun p. D. Świetlik) wywalczyła miejsce piąte.
LAUREACI  KONKURSU
 
Miejsce Imię i nazwisko ucznia Liczba punktów Szkoła  Opiekun
I Krzysztof   Niespodziński  78 SP 9 Inowrocław M. Matyjasik
II Natalia Banaszek  77 SP 4 Inowrocław G. Bogdanowicz
III  Anna Chęsy 72 ZSI Inowrocław T. Ciechanowski
IV  Marek Janczurewicz 71 SP 11 Inowrocław M. Rokosz
V Dominika Maksim 69  SP Janikowo D. Świetlik 
VI Wojciech  Grochola 66  SP 11 Inowrocław  K. Sopolińska 
VII Julia Matykiewicz  65 SP 4 Inowrocław G. Bogdanowicz 
VIII Marcin Strzałek 62 SP 2 Kruszwica A. Kaszuba
IX Patrycja Tomczak 61 SP Janikowo D. Świetlik

    Laureaci konkursu i wszyscy finaliści  otrzymali nagrody książkowe, upominki i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców SP w Janikowie oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podziękowano również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do regionalnych zmagań.


  Laureaci i ich nauczyciele

Podziękowania dla nauczycieli
    IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska pod honorowym patronatem Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. H. Czamana przygotowały i przeprowadziły: p. Maria Lewandowska, p. Sabina Śmigielska i p. Danuta Świetlik. Organizatorzy wyrażają podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły w zorganizowaniu regionalnych zmagań.  Konkurs mógł odbyć się w takim kształcie również dzięki przychylności i wsparciu ze strony nauczycieli i Dyrektora SP w Janikowie p. Ewy Foss.
 
 

D. Świetlik