Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2009/2010
Przewodniczący Rady Uczniowskiej

Zastępca przewodniczącego Rady Uczniowskiej Skarbnik Łącznicy z klasami IV: Łącznicy z klasami V: Łącznicy z klasami VI:


Opiekunowie Samorządu Szkolnego: p. Danuta Świetlik, p. Jacek Czubachowski

AKCJA "SZKOŁO POMÓŻ I TY"
Zakończyliśmy akcję prowadzoną we współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". Uczniowie z Rady Samorządu Uczniowskiego sprzedali cegiełki dostarczone przez fundację i zebrali sumę 127,50 złotych. Dochód z tej akcji przekazany zostanie na kupno protez rąk i nóg dla czternastoletniego Arka.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, serdecznie dziękujemy.
Samorząd Uczniowski