ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 10 listopada 2009r., w przeddzień narodowego Święta, klasy IIIb i IIId przygotowały w budynku przy ul. Kozala uroczysty apel dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości, po 123 latach niewoli. Poprzez wiersze, scenki i prezentację multimedialną przypomniano drogę, jaka wiodła Polaków do wolności. Uczniowie grali i śpiewali pieśni patriotyczne, bo jak wiadomo, piosenka zawsze towarzyszyła żołnierzom i powstańcom walczącym o niepodległość.
Uroczystość przygotowały panie: Beata Cegielska i Anna Panas, przy współudziale pań Magdaleny Karpińskiej i Justyny Ligockiej, autorek dekoracji.

 
    12 listopada społeczność uczniowska klas IV-VI mogła obejrzeć akademię z okazji Święta Niepodległości przygotowaną przez panią Annę Trelę na kółku teatralnym z uczniami klas V-VI. Montaż słowny urozmaiciły piosenki wykonane przez zespół wokalny prowadzony przez panią Małgorzatę Puzio. Dekoracje do przedstawienia przygotowała pani Ewa Zamiara. Przez chwilę zostaliśmy przeniesieni w zamierzchłe czasy i obserwowaliśmy walkę Polaków o niepodległość, która w końcu zakończyła się upragnionym zwycięstwem.