Kółko teatralne

Celem zajęć jest:
- rozwijanie umiejętności gry aktorskiej
- usprawnianie dykcji
- dbanie o kulturę słowa
- kształtowanie umiejętności poprawnego akcentowania
- wyrażanie siebie przez ruch sceniczny (mowa ciała)
- rozbudzenie poczucia odpowiedzialności z powierzone zadanie
- rozwijanie zainteresowań literaturą i językiem ojczystym
       Efektem pracy koła, w ubiegłym roku szkolnym,  było przedstawienie "Kopciuszek". Jest to baśń o dziewczynie, sierocie, którą gnębiła zła macocha i złośliwe siostry. Dzięki czarom wróżki Kopciuszkowi udało się pojechać na bal, gdzie poznała królewicza, który odmienił jej los.
W głównych rolach wystąpili: Estera Szczutkowska (Kopciuszek) i Marcin Kaźmierski (Królewicz). Matkę Kopciuszka, herolda oraz narratora zagrała Joanna Piekut. W postać Macochy wcieliła się Kamila Wolf, a jej córki grały Aleksandra Woźniak (Kasia) oraz Małgorzata Maciejewska (Hania).  Patryk Kopydłowski był Ojcem Kopciuszka i Sługą Królewicza. Rolę Wróżki odegrała Olga Ciesielska, a Dwórkami były Dorota Przygocka i Daria Stogińska.
Spektakl podobał się szkolnej widowni i został nagrodzony głośnymi oklaskami.


Zdjęcia z przedstawienia

Powrót