Funka 2010r. - WARSZTATY EKOLOGICZNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEGO "HARCERSKA NATURA"

     Uczniowie naszej szkoły w ramach realizacji projektu "Harcerska Natura"  organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego wraz z Partnerem Norweskim - The Norwegian Guide and Scout Association (NSF) przebywali w tzw. "Zielonej Szkole" w Funce (19-23.04.10r.) Założeniem przedsięwzięcia jest przekazanie  wiedzy i nowych umiejętności w zakresie ochrony środowiska i
świadomości ekologicznej w ośrodkach na terenie Polski i Norwegii.

 19.04. 60-osobowa grupa uczniów klas IV-VI po dotarciu na miejsce,  powitaniu i zakwaterowaniu przystąpiła do realizacji założonych działań w  czterech blokach tematycznych: woda, powietrze, ziemia, przyroda wg.  harmonogramu:
8:30 - śniadanie
9:30-12:30 - zajęcia dydaktyczne
13:00 - obiad
14:00-15:30 - zajęcia dydaktyczne
18:00 - kolacja
19:00-20:30 - zajęcia integracyjne

     Profesjonalni instruktorzy wprowadzali kolejne zagadnienia:
 a) przejście ścieżką dydaktyczną mającą na celu poznanie torfowisk niskich i wysokich,
 b) zapoznanie uczniów z gatunkami drzew, florą i fauną lasu  (dendrologiczna ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza)
 c) ścieżka ornitologiczna - rozpoznawanie gatunków ptaków w ich naturalnych środowiskach (wygląd, głos),
 d) wycieczka rowerowa do Strugi Siedmiu Jezior (poznanie m.in. najstarszego pomnika przyrody Borów Tucholskich - dębu "Bartek").

    Ponadto w ramach "Zielonej Szkoły" uczniowie:
 - poznali zasady segregacji odpadów,
 - wykonując samodzielnie doświadczenia badali właściwości  fizyko-chemiczne wody Jeziora Charzykowskiego,
 - uczyli się korzystania z platformy e-learningowej na zajęciach informatycznych,
 - brali udział w zajęciach wikliniarskich (cieszyły się one największym zainteresowaniem) i wyplatania makramy,
 - brali udział w warsztatach plastycznych

    Uzupełniającą część pobytu stanowiły zajęcia integracyjne. Gry i  zabawy były ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Każda grupa wykazywała się kreatywnością i pomysłowością w przygotowaniu projektu "Wioska indiańska", "Wioska bobrowa", "Wioska zwierzęca". Prezentacja wyników  5-dniowej pracy odbyła się na ostatnich zajęciach, w których uczestniczyli także  uczniowie z innych szkół. Nie obyło się bez śmiechu, oklasków, wzajemnych dowodów sympatii i uznania dla ciekawych pomysłów.

     Warsztaty były niecodzienną formą poznania, badania i odkrywania przyrody  tym bardziej, iż organizatorzy zapewnili materiały dydaktyczne oraz  profesjonalną kadrę. Istotne również było dofinansowanie projektu ze strony  autorów przedsięwzięcia, co dało możliwość wyjazdu dużej grupie uczniów. Dzieci w niepowtarzalny sposób miały okazję obcowania ze środowiskiem.  Aktywny udział w zajęciach dał szansę przyswojenia nowych treści. Wychowankowie wrócili z nich pełni wrażeń, wyrażając chęć ponownego uczestnictwa.
 

 

 W Funce opiekę sprawowali p. E. Zamiara, p. W. Błażejczak, p. J.Czubachowski.